Autore: Esvan, François

Numero di documenti: 1.

Esvan, François (2006) Srovnávací rozbor mluvených korpusů (PMK a BMK): metodologické problémy a první výsledky. In: Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, pp. 95-117.

Questa lista e' stata generata il Thu Nov 15 03:02:28 2018 CET.