Person: Esvan, François

Number of items: 1.

Esvan, François (2006) Srovnávací rozbor mluvených korpusů (PMK a BMK): metodologické problémy a první výsledky. In: Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, pp. 95-117.

This list was generated on Mon Jul 15 03:07:10 2024 CEST.